Sr Business Analist/ Blockchain Analist (Brussel)

Omschrijving:
Je uitdaging als Sr Business Analist / Blockchain Analist binnen het domein van blockchain technologieën is om bestaande processen en contexten te analyseren en beschrijven aan de hand van proces- en flow diagrammen.

Technische context Verantwoordelijkheden:
- Het in kaart brengen, documenteren en vertalen van de werking en behoeften van de business, door middel van voornamelijk procesanalyse en business cases, voor het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen
- Het analyseren van een situationele context en/of proces, en deze kunnen beschrijven in proces flows & diagrammen
- Het uitwerken & begeleiden van Use Case workshops
- Vertalen van de klant noden in geprioritiseerde requirements lijsten & project scope
- Kritisch nagaan op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleren van concrete voorstellen hiertoe

Gewenste startdatum 22/05/2017
Eind datum 31/12/2017
Uiterste reactiedatum 17/05/2017 

Bijkomende job informatie
Je bent organisatorisch & hebt project management kennis & vaardigheden Junior Ervaringsniveaus
Je hebt het analytisch vermogen om zowel bestaande processen te capteren & beschrijven, alsook om ‘out of the box’ te denken los van de bestaande context Ja
Je hebt kennis en affiniteit met blockchain & distributed ledger technologieën Ja
Je hebt een communicatief vaardige persoonlijkheid, hanteert een aangepaste stijl aan het publiek & neemt hen mee in je gedachtengang, stimuleert de communicatie in twee richtingen Ja
Je kan met een open blik & analytisch vermogen complexe uitdagingen benaderen, je legt verbanden en ziet oorzaken, en komt zo tot een synthese van de verzamelde informatie Ja
Je bent gewend om in een agile omgeving te werken Ja